เกี่ยวกับเรา
About Us

AMAXS (เอแม็กซ์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีหน้าร้านแรกที่ห้างมาบุญครอง เอแม็กซ์มีทีมงานมืออาชีพกว่า 200 คน ที่คอยให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ มีช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งออฟไลน์ (offline) อาทิ โชว์รูมในห้างสรรพสินค้าชั้นนํา ในภูมิภาคต่างๆ, การออกงาน Event, Roadshow, จัดจําหน่ายผ่าน Modern Trade เช่น HomePro, ช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Instagram, LineOA และผ่าน Platform online เช่น Shopee, Lazada เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง ทั่วถึงและเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทดลองและเลือกซื้อสินค้าของเอแม็กซ์ ปัจจุบันเอแม็กซ์มีโชว์รูมกว่า 40 แห่งและจัดจําหน่ายผ่าน HomePro 43 สาขา ทั่วประเทศ รวมถึงการออกงาน Event เดือนละไม่ต่ํากว่า 30 งาน