AMAXS at Motor Expo

Amaxs ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านจากหัวใจ 🥰 ที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เราดูแลคุณ

🔥ใครยังไม่มาลองรีบเลย 🔥
Amaxs จัดหนักพร้อมส่วนลด จุกๆ กับเก้าอี้นวดให้คุณทดลองนวดมากมายหลายรุ่น ที่งาน Motor Expo 2021 Impact Challenge 1-3 Muang Thong ที่บูธ เก้าอี้นวด Amaxs Challenge 3 เลขบล็อก 44L จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2564 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *